U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor onze tarieven voor kinderopvang.

Uw netto kosten voor kinderopvang vallen meestal behoorlijk lager uit door vergoedingen van de belastingdienst.

 


Als professionele organisatie in de kinderopvang beschikt kinderdagverblijf Kumari over tal van documenten welke interessant kunnen zijn voor u als ouder/verzorger. U kunt daarbij denken aan de volgende documenten:
* Algemeen pedagogisch beleidsplan
* Pedagogische werkplannen per locatie
* Beleidsplan veiligheid en gezondheid
* Klachtenprocedure (inclusief externe klachtafhandeling)
* Protocol warmte en zon
* Protocol veilig bij slapen
* Protocol hygiëne
* Protocol omgang bij ziekte
* Protocol voeding
* Protocol borstvoeding
* Protocol grensoverschrijdend gedrag
* Protocol toepassing Meldcode kindermishandeling
* Protocol omgang met sociale media
* Protocol omgang met pesten
* Protocol kind vermist
* Toepassing mentorschap
* Calamiteitenplan/ontruimingsplan
* Privacy statement

Vanaf juli 2013 werken wij ook met de wettelijke verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld. Wilt u hier meer van weten? Aarzel niet en spreek één van onze groepskrachten hierop aan.

Alle plannen, protocollen en andere documentatie die wij gebruiken liggen ter inzage op ons kinderdagverblijf.