Als instelling in de kinderopvang heeft Kumari een eigen oudercommissie. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het beleid met betrekking tot:
* Voeding, veiligheid en gezondheid
* Openingstijden
* Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
* Klachtenafhandeling
* Tarieven voor de kinderopvang

Maar bovenal is de oudercommissie een klankbord voor allerlei zaken rondom de kinderopvang die van belang zijn voor ouders en kinderen. De oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Vertegenwoordigers locatie Kruis
1. Linda (voorzitter), moeder van Juul, Anne en Milou
Vertegenwoordiger locatie Schoolstraat
2. Jans, moeder van Jara
3. Roos, moeder van Gijs
4. Else, moeder van Hannah, Wessel en Jorrit Vertegenwoordigers locatie Kruis
Vragen of opmerkingen kunt u mailen via het mailadres van Oudercommissie Kumari. Of u kunt een van de leden van de oudercommissie hierop aanspreken.